dividerآرشیو اخبارdivider۹ راه ساده برای تقویت فن بیان
۹ راه ساده برای تقویت فن بیان
۹ راه ساده برای تقویت فن بیان

۱. شمرده صحبت کنید 

۲. با اعتماد به نفس صحبت کنید

۳. به چیزی که میگویید اعتقاد داشته باشید

۴. خودپرستی را کنار بگذارید

۵. با صدایتان با ملایمت رفتار کنید

۶. حواستان به وضع نشستن و یا ایستادن تان باشد

۷. مراقب زیر و بم صدای تان باشید

۸. خودتان را آماده کنید

۹. «« بدون آمادگی خواندن»» را شروع کنید