مشتریان

شروع فعالیت های تبلیغاتی نماسامانه به عنوان یکی از دارندگان مجوز تاسیس کانون های آگهی و تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیش از ده سال قبل باز می گردد. از ابتدای تاسیس شرکت تا کنون افتخار همکاری با شرکت های معتبر و برندهای ارزشمند را داشته ایم که به بخشی از آنان در ذیل اشاره کرده ایم.

لیست تعدادی از مشتریان ما: