درج آگهی مطبوعات

نماسامانه با شناخت کامل از جامعه تحت پوشش هر کدام از روزنامه ها، نشریات، مجلات برتر و با توجه به مخاطب هدف صاحبان برندها و شرکت های معتبر میتواند بهترین گزینه را تشخیص و با استفاده از حداکثر تخفیف ها، خدمات رپرتاژ آگهی، روابط عمومی(PR) و همچنین نظارت بر چاپ و درج آگهی در نشریات منتخب، بهترین خدمات را ارائه می دهد.