برگزاری همایش و نمایشگاه

مدیریت درست و اجرای حرفه ای مبتنی بر استانداردهای موجود در برگزاری نمایشگاه ها، سمینارها و همایش ها، به عنوان اصلی ترین عامل موفقیت نماسامانه در این بخش است. این فعالیتها از سال ۱۳۷۳ و در نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران آغاز و تاکنون ادامه یافته است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که هدف بسیاری از مجموعه ها از برگزاری نمایشگاه ها، تنها برپایی و یا مدیریت غرفه ای در یک یا چند نمایشگاه بوده است، اما نماسامانه با رویکردی نوین پا به این عرصه گذاشته که مرور سوابق اجرایی ما بیانگر صحت این مدعاست.

تعدادی از رویدادها و سوابق مهم ما در این بخش را خواهید دید که توسط نماسامانه مدیریت و اجرا شده است:

 • نمایشگاه بین المللی کتاب تهران: دوره های دهم تا بیستم
 • نمایشگاه لوازم خانگی تهران: دوره دوم، سوم، پنجم و ششم
 • نمایشگاه بین المللی نرم افزارو مالتی مدیا: هر دو دوره برگزار شده
 • نمایشگاه بین المللی الکامپ: دوره های هشتم و نهم
 • اولین نمایشگاه دولت الکترونیک
 • نمایشگاه بین المللی قرآن کریم: دوره های هفتم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم
 • نمایشگاه بین المللی جوان تهران
 • دهمین سمینار سه روزه دولت الکترونیک و مخابرات در منطقه - امارات متحده عربی
 • جشنواره انتخاب برترین های پژوهش در حوزه مدیریت شهری
 • برگزاری مراسم هفته ملی پژوهش (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • نمایشگاه بین المللی اطلاع رسانی: دوره های پنجم تا نهم
 • نمایشگاه نشر الکترونیک: دوره های اول تا ششم