مانیتورینگ

 

یکی از مهمترین نکات پیش روی صاحبان آگهی، کنترل و نظارت بر صحت فعالیتهای انجام شده به صورت مستمر توسط پیمانکاران تبلیغاتی است.

متخصصین ما ضمن توجه به این امر، راهکار اجرایی خود را جهت نظارت بر انجام فعالیتها در اختیار مشتریان قرار میدهند.

شما میتوانید با اشتراک در واحد مانیتورینگ نماسامانه و با استفاده از امکانات و توانمندی های موجود در این بخش، به صورت روزانه از وضعیت تابلوهای خود در سراسر کشور آگاهی یافته و در صورت بروز هرگونه مشکل شامل: تعویض طرح، آسیب دیدگی، عدم روشنایی و ... امکان نظارت و مشاهده تصاویر آگهی و اتخاذ تصمیم به هنگام را داشته باشید.

از آنجا که اجاره روزانه فضاهای تبلیغاتی مبلغ قابل توجهی می باشد، عدم اطلاع از وضعیت به وجود آمده حتی برای یک روز، میتواند علاوه بر لطمه به اهداف تبلیغاتی برند، ضرر و زیان مالی زیادی را نیز شامل شود که ارائه این خدمات دغدغه بسیاری از صاحبان آگهی و حتی صاحبان رسانه را برطرف کرده است.

مراحل مانیتورینگ تابلوها در تصاویر زیر نمایش داده شده است.